~ Referat fra stiftelsesmøtet for Norsk Diplomacyforbund

  Sted: IRC (server Adresse: ircqnet.icq.com, port 6667) på kanalen #dipno.
  Dato: Den 28. februar, 2000.

  1. Åpning av møtet
   Møtet ble åpnet kl. 19:04.

  2. Valg av Ordfører
   Forslag: Leif Kjetil Tviberg.
   Følgende ble valgt: Leif Kjetil Tviberg.

  3. Valg av referent
   Forslag: Lars Ruben Hirsch
   Følgende ble valgt: Lars Ruben Hirsch.

  4. Dagsorden
   Vedtak: Å godkjenne innkallelse av møtet og dagsorden.
  5. Stiftelse av NDF
   - Statutter
   Frank Johansen informerte delagerne om de siste endringene som ble gjort i utkastet til statutter. Det ble vedtatt å endre et av punktene under paragrafen om økonomi og en rettelse av ortografi.
   Vedtak: Statuttene enstemmig vedtatt.

   - Navn
   Vedtak: Forbundets navn ble enstemmig vedtatt som "Norsk Diplomacyforbund".

   - Registrering
   Vedtak: Det ble vedtatt å registrere NDF i Brønnøysundregistrene. Lars Ruben Hirsch vil bli oppført som kontaktperson og vil sende inn registreringsskjema.

   - Kontingent
   Vedtak: Kontingenten for årene 2000 og 2001 ble fastsatt til NOK 100,-.

  6. Valg av styre
   - Generalsekretær (leder)
   Forslag: Frank Johansen.
   Følgende ble valgt: Frank Johansen ble valgt med absolutt flertall.

   - Førstesekretær (nestleder)
   Forslag: Lars Ruben Hirch.
   Følgende ble valgt: Lars Ruben Hirsch.

   - Kasserer
   Forslag: Leif Kjetil Tviberg.
   Følgende ble valgt: Leif Kjetil Tviberg ble valgt som kasserer.

   - Styremedlemmer uten portefølje
   Forslag: Erlend Janbu, Petter Olsen og Danil Hirsch.
   Følgende ble valgt: Erlend Janbu, Petter Olsen og Danil Hirsch.

   Møtested ble diskutert siden det er vid geografisk representasjon på styret: Tromsø, Trondheim, Kristiansand, Oslo og en utenlands.
   Vedtak: Styremøter skal holdes over internett.

  7. Utnevnelse av intern revisor
   Forslag: Asbjørn Myklebust.
   Vedtak: Asbjørn Myklebust ble valgt som NDFs revisor for år 2000.

  8. Tildelelse av æresmedlemskap
   Forslag: Borger Borgersen og Bjørn Tore Sund.
   Vedtak: Å utnevne Borger Borgersen til æresmedlem av NDF for i lengre tid og gjennom usedvanlig aktiv og oppofrende virksomhet å ha bragt heder til og fremmet den norske Diplomacyhobbyen. Årsmøtet ønsker spesielt å nevne hans rolle som grunnlegger av NDF og oranisator av det 4. Europamesterskapet i Diplomacy. Samt hans 3. plass i VM 1997.

   Vedtak: Å utnevne Bjørn Tore Sund til æresmedlem av NDF for i lengre tid og gjennom usedvanlig aktiv og oppofrende virksomhet å ha bragt heder til og fremmet den norske Diplomacyhobbyen. Årsmøtet ønsker spesielt å nevne hans tjeneste som vedlikeholder av den internasjonale åpningslisten gjennom flere år. Han har også utmerket seg gjennom aktiv deltagelse i mesterskap og i spill over internett. Han har bidratt aktivt i hobbyrelaterte diskusjoner på "rec.games.diplomacy" og i "The Diplomatic Pouch".

   Begge æresmedlemmer ble utnevnt enstemmig.

  9. Eventuellt
   Det var ingen andre innkomne forslag.

  10. Heving av møtet
   Møtet ble hevet kl. 20:13

  Signert av ordføreren:


  [sign. Leif Kjetil Tviberg]

            

  Signert av referenten:


  [sign. Lars Ruben Hirsch]


For ytterligere informasjon, kontakt oss på ndf@diplomacy.no.

[Forside] [Velkommen] [Nyheter] [Medlemskap?] [Ressurser] [FtF] [Admin]

ndf@diplomacy.no