~ Referat fra 1. styremøte - NDF

  Sted:      IRC (server Adresse: ircqnet.icq.com, port 6667) på kanalen #dipno.
  Dato:      Den 22. mars, 2000.
  Tilstede: Frank Johansen, Lars Ruben Hirsch, Erlend Janbu, Daniel Hirsch.

 1. Åpning av møtet
  Møtet ble åpnet ca. kl. 18:15.

 2. Dagsorden
  Kommentar: Hvis tidspunktet endres må det gis beskjed i god tid. Helst 24 timer i forveien. Vedtak: Å godkjenne innkallelse av møtet og dagsorden.
 3. Opprettelse av bankkonto
  Det var enighet om at NDF bør åpne en bankkonto. Hvem som får ansvaret og andre detaljer ble utsatt siden kassereren ikke var tilstede.
  Vedtak: Å opprette bankkonto.

 4. NM i e-postdiplomacy.
  Forslag: At NDF arrangerer offisielt Norgesmesterskap (NM) i e-postdiplomacy.
  Vedtak: Å gi NM offisiell status og å be Turnerings- og reglementsutvalget å stå for arrangementet.

  Forslag: Å kreve en deltageravgift på NOK 10 - 20.
  Vedtak: Gratis for medlemmer, NOK 20 for ikke-medlemmer. Antydet betalingsform: giro.

 5. Formell utnevnelse og mandat for Turnerings- og reglementsutvalget (TR).
  Forslag: Erlend Janbu, Erlend Høvde og Anund Rannestad har meldt seg frivillig som medlemmer av TR og bør utnevnes formelt av styret.
  Følgende ble utnevnt: Erlend Janbu (styrets representant), Erlend Høvde, Anund Rannestad.

  Forslag: Å utvide TRs mandat til også å gjelde arrangement av NM.
  Vedtak: Å gi TR i oppgave å arrangere NM i e-postdiplomacy.

 6. Utnevnelse av Webkomitéen
  Forslag: Å utnevne de to frivillige som har meldt seg og å forespørre Fredrik Ørlyng.
  Følgende ble utnevnt: Frank Johansen (styrets representant), Asbjørn Myklebust og Fredrik Ørlyng (med dennes samtykke).
 7. Fremdriftsrapport angånde registrering.
  Vedtak: Å utsette dette til neste møte.

 8. Signaturrett for NDF.
  Vedtak: Styrets leder og nestleder tildeles signatur hver for seg.

 9. Eventuellt
  Det var ingen andre innkomne forslag.

 10. Heving av møtet
  Møtet ble hevet ca. kl. 19:00


Signert av Generalsekretæren:[sign. Frank Johansen]


For ytterligere informasjon, kontakt oss på ndf@diplomacy.no.

[Forside] [Velkommen] [Nyheter] [Medlemskap?] [Ressurser] [FtF] [Admin]

ndf@diplomacy.no