~ Referat fra 2. styremøte - NDF

  Sted:      Styremøtet ble avhold ved hjelp av ICQ.
  Dato:      Den 1. oktober, 2000.
  Tilstede: Frank Johansen, Erlend Janbu, Petter Olsen. Asbjørn Myklebust var invitert.

 1. Åpning av møtet
  Møtet ble åpnet kl. 21:00. Det var lenge problemer med å få alle inn i samme pratevindu.
  Vi må finne en mer stabil teknologi for fremtidige styre- og årsmøter. Det bør vurderes å gå tilbake til IRC.

 2. Dagsorden
  Ingen anmerkninger til innkallelse og dagsorden. Daniel Hirsch måtte melde forfall siden han ikke hadde mulighet til å laste ned ICQ.
 3. Godkjenning av referat fra forrige styremøte
  Alle vedtak fra forrige referat er fulgt opp:
  - NDF er registrert i Brønnøysund.
  - Bankkonto er opprettet.
  - NM i e-postdiplomacy er igang.
  - De oppnevnte komiteene fungerer tilfredstillende.
  Vedtak: Å godkjenne referatet.

 4. Økonomi - koningenter/saldo.
  Kasserer Leif Kjetil Tviberg melder at saldo er NOK 1150,- før styremøtet. En innbetaling for kontingent er også i vente, så saldoen vil snart være 1250,-. Av denne summen er kr. 50,- innbetalt som deltageravgift for WM 2000 og vil være øremerket for dette formålet.

  Det ble bemerket at i tillegg til budsjett bør NDF ha en plan/strategi for hvordan man ønsker å bruke pengene. Ideelt sett, bør inntekter og utgifter balanseres.

 5. NM i e-postdiplomacy.
  Spørsmål: Skal vi fortsatt krev inn deltageravgift for NM? Medlemmer er fritatt og ingen andre har så langt betalt inn.
  Vedtak: Deltageravgiften blir stående, men det blir ingen agressiv innkreving. Deltagerne får betale av egen fri vilje.
  Premiering: NDF har enda en e-postadresse til disposisjon og det er mulig vi får flere.
  Vedtak: En "diplomacy.no" e-postadresse, ett års gratis medlemskap i NDF, offisiell tittel
  (heder og ære!).

 6. Forslag om "Kark's Cup":
  Alle har gjort seg kjent med forslaget. Formålet er å fremme turneringspill i Norge.
  Vedtak: Å anerkjenne "Kark's Cup" som NDFs offisielle rankingsystem for FtF-turneringer.
  Vedtak: Å sette av penger til innkjøp av premie for neste års Cup.
 7. RegnCon og HexCon
  Det var mye diskusjon rundt hvilke premier NDF kan støtte RegnCon og HexCon med. Det ble enighet om at vi kun skal vedta en sum og overlate til Myklebust og Janbu å kjøpe inn premie. Det er uvisst om det blir svensk deltagelse under HexCon. Det var en forespørsel angående turneringssystem fra Leif Bergman og melding om at noen svenske kunne være interesserte i å komme over kjølen.
  Vedtak: Å bidra med NOK 250,- til premiering under både RegnCon og HexCon. Ett års gratis medlemskap av NDF til vinnerne.

 8. Eventuellt
  Det var ingen andre innkomne forslag.

 9. Heving av møtet
  Møtet ble hevet en eller annen gang etter kl. 23:00


Signert av Generalsekretæren:[sign. Frank Johansen]


For ytterligere informasjon, kontakt oss på ndf@diplomacy.no.

[Forside] [Velkommen] [Nyheter] [Medlemskap?] [Ressurser] [FtF] [Admin]

ndf@diplomacy.no