~ Styrevedtak - NDF

  Sted:      Avstemming via e-post.
  Dato:      Den 30. august, 2001.
  Tilstede: Alle deltok i avstemmingen.

  1. NM i Diplomacy 2001.
   Forslag om å legge NM i FtF-Diplomacy til RegnCon IX, 12-14 oktober.
   Vedtak: Enstemmig vedtatt.

  2. Premiering
   Forslag om å tildele NOK 650,- til premiering under NM.
   Vedtak: Enstemmig vedtatt.
  3. Eventuellt
   Det var ingen andre innkomne forslag.

  Signert av Generalsekretæren:  [sign. Frank Johansen]


For ytterligere informasjon, kontakt oss på ndf@diplomacy.no.

[Forside] [Velkommen] [Nyheter] [Medlemskap?] [Ressurser] [FtF] [Admin]

ndf@diplomacy.no