~ NDFs styre og stell.

 Styret og revisor ble valgt på NDFs stiftelsesmøte 28. februar, 2000:

STYRE
Stilling Navn Adresse
Generalsekretær Frank Johansen Bosnia
Førstesekretær Lars Ruben Hirsch Oslo
Kasserer Leif Kjetil Tviberg Oslo
Styremedlem Petter Olsen Tromsø
Styremedlem Daniel Hirsch Trondheim
Styremedlem Erlend Janbu Trondheim

REVISJON
Revisor Asbjørn Myklebust Bergen

 TR og WK utnevnt på styremøte 22. mars, 2000:

TURNERINGS- OG REGLEMENTSUTVALGET (TR)
Styrets representant Erlend Janbu Trondheim
Medlem Erlend Høvde Trondheim
Medlem Anund Rannestad Bergen

WEBKOMITÉEN (WK)
Styrets representant Frank Johansen Bosnia
Medlem Asbjørn Myklebust Bergen
Medlem Fredrik Ørlyng Ungarn


For ytterligere informasjon, kontakt oss på ndf@diplomacy.no

[Forside] [Velkommen] [Nyheter] [Medlemskap?] [Ressurser] [FtF] [Admin]

ndf@diplomacy.no