Norsk Diplomacyforbund Vil du skrive en artikkel for NDF? Ta !
 

 • E Hvordan vinne Diplomacy med Frankrike
          av Borger Borgersen
  Jeg avslutter nå serien "Hvordan vinne med ...." Forrige gang tok jeg for meg England. Denne gang tar jeg for meg Frankrike.

  NB: Dette er kun med som et personlig tips. Jeg tar ikke noe ansvar for de nederlag med Frankrike som måtte forekomme fordi disse tipsene ble fulgt.

  Frankrike rangeres som kanskje det beste landet. Dette fordi landet starter i et hjørne og har ryggen fri. Det er imidlertid mulig å tabbe seg ut med Frankrike også. Denne artikkelen vil forhåpentligvis analysere dette og gi deg noen tips.

  Frankrikes fordeler:
  • Frankrike starter i et hjørne. Dette gjør Frankrike forholdsvis enkelt å forsvare.
  • Frankrike har svært gode offensive muligheter.
  • På grunn av Sveits som er umulig å gå til er Frankrike meget vanskelig å slå ut kun med armeer.
  • En engelsk/fransk allianse er en av de sterkeste som finnes.
  • Frankrike er nesten umulig å stoppe dersom Frankrike klarer å komme opp i en 8-9 sentre.
  • Dersom England og Tyskland kommer i konflikt vil Frankrike nesten alltid gjøre det bra.
  • Frankrike er både en flåtemakt og en landmakt. Frankrike har mange muligheter til å velge ekspansjonsområde (mot Tyskland, England eller Italia).
  • Frankrike er livsfarlig dersom Frankrike i fred kan seile inn i Middelhavet med 3 flåter. Italia vi dø meget raskt. Konvoy av franske armeer fra Spania eller Marseilles gjennom Gulf of Lyons til Tuscany er vanligvis den raskeste måten å eliminere Italieneren på.
  • Frankrike kan meget enkelt nøytralisere et tysk angrep. Franske armeer i Burgundy, Marseilles (eller Paris) og Picardy stopper ethvert tysk angrep, såfremt tyskeren ikke klarer å komme ut i English Channel.
  • Frankrike erobrer vanligvis minst 2 eller 3 supplysentre det første året. Dette gir Frankrike en avgjørende fordel.
  Frankrikes svakheter:
  • Frankrike, England og Tyskland kommer ofte i konflikt om Belgia.
  • Frankrike er sårbar overfor en tysk/engelsk allianse. En Engelsk/italiensk allianse skaper også problemer for Frankrike.
  • Sveits er ofte i veien (det blir trangt å flytte armeer) når Frankrike skal ekspandere etter å ha knust sin første motstander. Dette betyr at ekspansjonen ikke er så lynrask som det Tyrkia og England kan klare.
  • England og Frankrike krangler ofte om den engelske kanal, noe som medfører en unødig konflikt med England.
  • Dersom Tyskland kommer inn i Burgundy eller England kommer inn i English Channel det første året er Frankrike i store vanskeligheter.
  • Det hender at Italia går til Piedmont vår 1901. Dette truer Marseilles og betyr at Frankrike ikke garantert får både Portugal og Spania det første året. Et slikt italiensk flytt irriterer franskmannen svært mye.
  Forslag til strategi for Frankrike:
  • Frankrike må være klar over at andre nasjoner ofte forsøker å få til en allianse mot Frankrike (på grunn av Frankrikes meget gunstige posisjon). Sørg derfor for å være svært aktiv på diplomatifronten. Det er meget viktig å få en alliert. Du bør derfor godta (om enn midlertidig) avtaler som for deg kanskje ikke virker helt bra.
  • Skaff deg en vennskapsavtale med Italia om Middelhavet. Det gjør deg bedre rustet til å stå imot en tysk/engelsk allianse.
  • Prøv å få til en allianse med enten Tyskland eller England. En tysk/fransk allianse er tryggere for Frankrike, men en engelsk/fransk allianse er sterkere.
  • Fordi det er livsfarlig for deg om Tyskland kommer inn i Burgundy vår 1901, bør du gå til Burgundy selv det første året (enten fra Paris eller fra Marseilles). Dette garanterer at tyskeren ikke kommer inn. Fortell tyskeren at du tolker det som en krigserklæring om har går til Burgundy. Be han gå fra München til Ruhr istedet
  • Sørg for at Tyskland ikke sender sin flåte fra Kiel til Holland vår 1901. Be han går til Danmark istedet. . Lykkes dette betyr det at tyskeren ikke kan støtte seg selv inn i Belgia. Du er ihvertfall sikret en stand-off i Belgia dersom du gikk til Burgundy vår 1901 (såfremt ikke England støtter inn Tyskland).
  • Bidra til at Tyskland og England kommer i konflikt. Si gjerne at du blir med i en allianse mot henholdsvis England og Tyskland.
  • Sørg å få England til å flytte flåten sin til North Sea vår 1901 (istedet for English Channel). Dette garanterer at du ikke kan miste Brest det første året. Oppmuntre England til å foreta en Churchillåpning (konvoy av arme inn i Norge).
  • Kom til enighet med England om English Channel. Dette er et område som Frankrike aldri må godta at England flytter til. Tolk det derfor som en krigserklæring dersom England går til English Channel. Dersom du ikke stoler på engelskmannen, avtal da en stand-off i English Channel. Best for begge parter vil være om English Channel blir demilitarisert.
  • Husk at England er din beste venn og din verste fiende. Dersom følg nøye med hvor England flytter sine flåter. Dersom han bygger en ny flåte i Liverpool eller går til North Atlantic Ocean, kan du regne med en engelsk invasjon. Sørg for at engelskmannen ikke gjør dette. Husk også at en engelsk flåte som bygges i London kan brukes mot English Channel med støtte fra North Sea. Du bør derfor i egeninteresse alltid ha en flåte i Mid Atlantic Ocean (og muligens Brest også).
  • Prøv å få Russland til å gå fra Moskva til St. Petersburg vår 1901. Dette betyr at England er nødt til å støtte sin konvoy inn i Norge. England kan da ikke blande seg inn i Belgia. Dette vil dessuten bidra til at England prioriterer sine krefter nordover slik at du kan få frie hender mot Tyskland eller Italia.
  • Prøv å få Italia til å gå til Tyrol vår 1901. Dette setter grå hår i hodet til Tyskland. Han må nå prioritere å beskytte München og kan derfor ikke ta Belgia. Du kan love italiensk støtte inn i München fra Burgundy. Dette for å gjøre det mer fristende for Italia å gå til München.
  • Advar Italia mot å flytte flåter til det vestre Middelhavet. Kom med sterke reaksjoner dersom Italia flytter til Tyrrhenian Sea og Piedmont vår 1901. Dette betyr bråk. Italias poeng med dette er å forhindre deg å bygge en flåte i Marseilles. Noe som gir Italia bedre tid til å forberede et angrep på deg. Dersom du klarer å få Italia til å flytte til Ionian Sea vår 1901 har du vunnet mye. Fortell Italieneren om alle fordelene med en Lepantoåpning.
  • Bidra til at Russland har armeer i nærheten av Tyskland. Dersom russeren står i Livonia og Warszawa kan han på en runde flytte til Prussia og Silesia. Trusselen om et slikt flytt gjør at tyskeren må ha enheter i reserve hjemme. Da blir det færre armeer å angripe deg med.
  • Belgia er et problem for de tre stormaktene i vest. Alle tre har lyst på Belgia, men kun en kan få Belgia. Prøv å overbevise de andre om at Belgia naturligvis tilhører Frankrike. Dersom det ikke ser ut til at du kan få tak i Belgia, prøv da å få landene med på en stand-off. Dette tjener du mye på. Det kan også være mulig at for å få til en allianse med Tyskland eller England så må du gi bort Belgia til din allierte. Selv om du ikke liker det, kan det kanskje være eneste muligheten til å få seg en alliert. Det gjør ihvetfall sannsynligheten mindre for at England og Tyskland allierer seg. Krev ihvertfall at det ikke flyttes noe flåte til Belgia. Eller vil English Channel være altfor utsatt.
  • Prøv å få Tyskland til å bygge minst en flåte. Dette vil øke den engelske mistenksomheten mot Tyskland. Dersom Tyskland kun bygger armeer kan du anta at du eller Russland er det planlagte offeret.
  • Skaff deg en gjensidig forsvarspakt med Russland og Østerrike. Disse landene er meget viktige for deg dersom du blir angrepet av en engelske/tysk eller engelsk/italiensk allianse. På den annen side er de nokså avhengige av din hjelpe dersom de blir angrepet.
  • Prøv å lokke Rusland til å gå med på en allianse mot Tyskland. Dette er en allianse som du tjener meget på. Det åpner for store ekspansjonsmuligheter.
  • Prøv muligheten for en tyrkisk/fransk allianse mot Italia. Denne alliansen er farlig for deg på sikt (på grunn av at Tyrkia er en sterk flåtemakt), men kan gi deg en mulighet til ekspansjon dersom det ikke er mulig at få til noen allianse i vest. Pass på å flytte så mange flåter inn i Middelhavet at du kan blokkere Tyrkias videre ekspansjon vestover med en stale-mate linje.
  • Se om du kan få Østerrike til å angripe Tyskland (unntatt hvis Tyskland er din alliert). Det er sjelden det lykkes, men er verdt forsøket.
  • Dersom England er fienden bør du snarest få konvoyert minst en arme inn i England. Wales er det vanligste området å konvoyere til. Ved en backstab av England må du sikre deg English Channel og enten Irish Sea eller helst North Atlantic Ocean. Klarer du å presse en flåte ut i Nordsjøen er det kun spørsmål om tid før England kollapser. Sørg for å ha dette høyt på listen over invasjonsmål. Du må også ha en flåte i Mid Atlantic Ocean dersom England har flåter i nærheten. Skulle du slippe England ut i Mid Atlantic Ocean er helvete løs. Da vil mye av futten i din invasjon gå ut. Og du på prioritere å forsvare deg.
  • Frankrike er best tjent med å ha en jevn kombinasjon av flåter og armeer. For mange flåter gjør Frankrike meget sårbar overfor et tysk angrep. For mange armeer er å invitere Italia eller England til å angripe deg. Du må ihvertfall bygge minst en ny flåte høst 1901. Frankrike er ille ute med mindre enn to flåter.
  • Ved et angrep på Tyskland bør du snarest skaffe deg Ruhr. Dette bidrar til at Holland og München kommer under sterkt press. München er nøkkelområdet for videre ekspansjon østover. Den raskeste veien mot Russland og Østerrike går gjennom München. Sørg derfor for å sikre deg München dersom du vil ekspandere østover.
  • Ved et angrep på Italia er det avgjørende at du får kontroll over flåteområdene Gulf of Lyons og Tyrrhenian Sea (og senere Ionian Sea). Flytt armeer inn i Piedmont og konvoyer armeer til Tuscany gjennom Gulf of Lyons. Italia har ingen sjanse til å stå imot et kombinert fransk angrep fra land og hav. Du vil bli overrasket av hvor fort Italia kollapser.
  • Tolk det som en krigserklæring dersom noen fiendlige flåter forsøker å komme seg inn i: Gulf of Lyons, Western Mediterranean Sea eller Mid Atlantic Ocean.
  • Tolk det som en krigserklæring dersom England bygger en flåte i Liverpool.
  • Bygg en flåte i Marseilles dersom du er interessert i en angrep på Italia. Vær imidlertid klar over av Italia ikke liker at du bygger flåte i Marseilles. Start angrepet snarest, ellers kan du risikere at det blir deg som blir angrepet. Bygging av en flåte i Brest er mer nøytralt fordi den kan brukes både mot England og mot Italia.
  • Kontroll over Ionian Sea er avgjørende dersom du ønsker ekspansjon mot Tyrkia og/eller Østerrike etter at Italia er knust. Sørg for at du får tak i Ionian Sea, ellers kan det lett bli stale-mate.
  • North Sea er nøkkelen dersom du ønsker å ekspandere mot Tyskland og/eller Russland etter å ha knust England.
  • Dersom du er iferd med å nedkjempe Tyskland eller Italia, må du snarest flytte armeer ned mot Balkan. Du må sannsynligvis flytte inn i Østerrike. Sørg for at du er sterk nok til å tåle en krig mot ham.
  • Dersom du er alliert med England mot Tyskland bør du kreve: Holland, og München (og muligens Kiel eller Berlin).
  • Dersom du er alliert med Russland mot Tyskland bør du kreve: Holland, Kiel og München
  • Dersom du er alliert med Østerrike mot Tyskland bør du kreve: Holland, Kiel og Danmark.
  • Dersom du er alliert med Tyskland mot England bør du kreve: Belgia, London og Liverpool
  • Dersom du er alliert med Russland mot England bør du kreve: Liverpool og London.
  • Dersom du er alliert med Østerrike mot Italia bør du kreve: Napoli, og Tunis. Det gir deg videre mulighet mot Tyrkia.
  • Dersom du er alliert med Tyrkia mot Italia bør du kreve: Roma og Venezia. Det gir deg videre mulighet mot Østerrike.
  • Ha alltid en flåte i Mid Atlantic Ocean. Frankrike er ille ute dersom du skulle miste kontroll over Mid Atlantic Ocean.
  • Utnytt kombinasjonen mellom flåteangrep og landangrep. Frankrike er som farligst når landet angriper både på havet og på land.
  • Som regel er Tyrkia (eller noe sjeldnere Russland eller Østerrike) Frankrikes hovedmotstander i kampen om å vinne spillet. Så snart Frankrike har eliminert sin første fiende vil kappløpet om å først nå de 18 supplysentrene starte. Laag trøbbel for Tyrkia (og Russland/Østerrike) ved å hjelpe deres motstandere.
  • Dersom du blir angrepet av en tysk/engelsk allianse er det meget viktig at du får opp øynene på de andre landenes spillere. Dersom de ikke griper inn er du dødsens. Frankrike er riktignok et vanskelig land å nedkjempe, men Frankrike klarer ikke i lengden å stå imot et kombinert angrep fra land og hav. Dersom du er møter en slik allianse bør du:
  • Be Italia om å sende flåter vestover som kan hjelpe deg å holde Mid Atlantic Ocean. Det er selvfølgelig farlig for deg å invitere italieneren hit, men du har ikke noe valg om du vil holde kontroll over Mid Atlantic Ocean. En god italiener faller ikke for fristelsen til å angripe deg. Det hjelper bare Tyskland og England.
  • Be Østerrike om å gå til Tyrolia og Bohemia. Dette vil sette grå hår i hodet på tyskeren.
  • Få Russland til å gå til Baltic Sea samt Prussia og Silesia. Etter dette vil futten raskt gå ut av det tyske angrepet. Få dessuten Russland til å bygge flåter på nordkysten av St. Petersburg. Ved at Russland truer Norge binder man opp flere engelske flåter som helst skulle vært brukt mot Frankrike.
  • Husk at en fransk/engelsk allianse er en av de sterkeste i spillet. England går mot Russland med full styrke og du går mot Italia. Samtidig går dere sammen mot Tyskland. En slik allianse er det meget vanskelig å stoppe dersom ingen bryter alliansen. Klarer du å få til en slik allianse er mye gjort. Frankrike kan da se lysere på livet. Pass deg imidlertid for en engelsk stab. Ha derfor godt med reserver i hjemlandet.
  • En tysk/fransk allianse foretrekkes blant mange franske spillere fordi Tyskland ikke så lett kan stabbe Frankrike, men en slik allianse er ikke fullt så sterk. Men for all del, den er ikke dårlig.
  • En østerriksk/fransk eller en russisk/fransk allianse er også gode allianser for Frankrike. Østerrike eller Russland kan ikke stabbe Frankrike før dere har fått felles grense.
  • En tyrkisk/fransk allianse kan også gå an, men har som ulempe at du får en meget sterk flåtemakt i Tyrkia. Det er derfor en viss fare for å backstabbet.
  • Frankrike er best tjent med en ikke-angrepspakt med Italia. Frankrike og Italia har ingen fiende som de lett skal angripe sammen.
  • Til slutt glem aldri å forhandle. Situasjonen endrer seg så fort i spillet at nye muligheter kan åpne seg før du aner det. Spillere som før har vært avvisende overfor deg kan plutselig være mye mer interessert i en allianse.
  Forslag til åpningstrekk:

  Frankrike har en rekke muligheter til åpningstrekk. Jeg nevner her kun noen av de viktigste. Åpningene kan også kombineres.
  Alternativ 1:
  Vår 01: F Bre-MAO, A Par-Bur, A Mar-Spa
  Høst 01: F MAO-Spa (sc), A Spa-Por, A Bur-Bel
  Bygg: F Mar, A Par og F Bre
  Denne åpningen er anti-italiensk.

  Dersom Italia ikke gikk til Piedmont og Tyrrhenian Sea, vil Italia få problemer såfremt Frankrike ikke blir angrepet av England eller Tyskland.

  Fordelen med denne åpningen er at den hindrer et tysk snikangrep inn i Burgundy samtidig som den sikrer Spania og Portugal. Du har også en fair sjanse på Belgia. Dersom Italia gikk til Piedmont på våren, kan du på høsten flytte A Spa-Mar og A Bur-Mar. Dette gjør at du sikrer Marseilles samtidig som du kan bygge en flåte her.

  Åpningen kan gjøres uten alliert, eller med Østerrike som alliert.

  Ulempen med denne åpningen er at du er sårbar for en engelsk/tysk allianse. Dersom England gikk til English Channel vår 1901 bør du kansellere alle planene mot Italia. En slik engelsk åpning vil dessuten friste England og Tyskland til å bli alliert. Du bør derfor helst benytte denne åpningen dersom du antar at Tyskland og Frankrike kommer i konflikt.


  Alternativ 2:
  Vår 01: F Bre-MAO, A Par- Bur, A Mar SA Par-Bur
  Høst 01: F MAO-Por, A Mar-Spa, A Bur-Bel
  Bygg: F Bre, A Par, A eller F Mar
  Denne åpningen er forholdsvis nøytral. Ingen av dine naboer blir sure når du flytter slik.

  Fordelen med denne åpningen er at du garantert tar Spania og Portugal. Du har også en fair sjanse til å ta Belgia. Et tysk snikangrep til Burgundy stopper du også.

  Ulempen med denne åpningen er at Portugal er et noe uheldig sted å stå med en flåte. Du taper tempo dersom du ønsker å angripe Italia. Du bruker tid på å flytte flåtene i posisjon til et angrep på Italia.

  Alternativ 3:
  Vår 01: F Bre-ECH, A Par-Pic, A Mar-Spa
  Høst 01: A Pic-Wal, F ECH CA Pic-Wal, A Spa-Por
  Bygg: F Bre
  Denne åpningen er anti engelsk. Tyskland er alliert.
  Tyskland flytter slik:
  Vår 01: F Kie-Hol, A Mun-Ruh, A Ber-Kie
  Høst 01: A Ruh-Bel, F Hol SA Ruh-Bel, A Kie-Den
  Bygg: F Kie, F Ber, A Mun
  Fordelen med denne åpningen er at England vil kollapse veldig raskt. Du kan da i 1902 bygge flåte i Marseilles for så å angripe Italia. Tyskland kan raskt skifte til å angripe Russland. En slik åpning gir deg og Tyskland en flying start.

  Ulempen med denne åpningen er at du er sårbar for et italiensk angrep. Dessuten stoler du såpass mye på tyskeren at du ligger meget dårlig an dersom han sviker deg. Du får kun 1 bygg mens Tyskland får 3 bygg.


  Alternativ 4:
  For å kompensere for muligheten for at Tyskland kan lure Frankrike, kan Frankrike flytte slik istedet:
  Vår 01: F Bre-ECH, A Par-Bur, A Mar-Spa
  Høst 01: A Bur-Bel, F ECH SA Bur-Bel, A Spa-Por
  Tyskland flytter:
  Vår 01: F Kie-Den, A Mun-Ruh, A Ber-Kie
  Høst 01: A Kie-Hol, A Ruh SA Kie-Hol, F Den H (eller F Den-Swe)
  Man konvoyerer arme Belgia inn i Wales vår 1902 istedet. Denne åpningsvarianten sikrer mot at Tyskland lurer deg samt at Frankrike og Tyskland ekspanderer like mye.

  Alternativ 5:
  Vår 01: A Par-Pic, A Mar-Bur. F Bre-MAO
  Høst 01: A Pic-Bel, F MAO-Por, A Bur-Mun (eller A Bur-Ruh)
  Bygg: A Par, F Mar
  Denne åpningen er anti-tysk. England er alliert når en slik åpning benyttes. England støtter A Pic-Bel høst 1901. England bygger F Edi. Dersom du gjetter riktig med A Bur høst 1901 er Tyskland i problemer.

  Fordelen med en slik åpning er at du raskt får overtaket mot Tyskland vet at du tar Ruhr (eller München) allerede i 1901. England kan omringe Tyskand med sine flåter mens tyskeren febrilsk forsøker å kaste deg ut av Ruhr (eller München). Tyskeren klarer ikke begge deler og vil tilslutt kollapse.

  Ulempen med en slik åpning er at det er England som vanligvis vil få de første tyske supplysenterne. Frankrike gjør grovarbeidet med å holde tyskeren okkupert, mens England forsyner seg av byttet. Dessuten vil du komme i trøbbel mot Tyskland dersom England ikke gjør sin del av avtalen. Det er altfor fristende for England å prioritere Skandinavia først og heller la Tyskland og Frankrike slå hverandre ihjel for deretter å forsyne seg av mesteparten av Tyskland (og senere Frankrike).

  [ Tilbake til hovedsiden ]

  For ytterligere informasjon, kontakt oss på ndf@diplomacy.no.

  [Forside] [Velkommen] [Nyheter] [Medlemskap?] [Ressurser] [FtF] [Admin]

 

 

Arkiv
Vis artikkelforsiden.
Google
diplomacy.no

En STOR takk til: DataGuard