Norsk Diplomacyforbund Vil du skrive en artikkel for NDF? Ta !

N Oppsummering av arrangementet...

La meg til slutt, i egenskap av arrangør, si litt om turneringen. 40 spillere er ikke så værst, selv om det er bare 70% av de 57 vi hadde ifjor. At antall spillere ble bedre enn først fryktet kan vi takke Karl Georg og Lars (m. fl.) for. De var utrolig flinke til å hanke inn folk når vi trengte å fylle opp de siste brettene i hver runde. Flere europeiske turneringer opplevde en nedgang i år. Det at VM i år gikk i Europa kan ha vært en medvirkende faktor.

50% av deltagerne spilte kun ett spill. Selv om det er bra med tanke på rekruttering, så er det uheldig for kvalitetsnivået å ha en så stor prosentandel uerfarne spillere. Dette, i kombinasjon med nedgangen i antall spillere, gjør at jeg legger planene om en EM-søknad på hyllen inntil videre. Jeg synes vi bør ha en litt større base av erfarne spillere før vi søker EM. Jeg opplever allikevel å få god støtte og oppbakking fra flere av de aktive spillerne i Norge når det gjelder NM og Arcon. Derfor ser også fremtiden lys ut for NM-arragement på Arcon!

Etter NM har det blitt reist spørsmål om toppbrett-konseptet er det beste eller om man kanskje heller burde la sammenlagtresultatet avgjøre. Selv synes jeg den høye andelen av helt ferske spillere, er også det beste argumentet for å beholde toppbrettet. Når du vinner en A-finale er det ingen som kan kritisere vinneren for å ha trukket lette brett og dermed vunnet ved en tilfeldighet. For å vinne turneringen må du slå de "beste" i siste spill. Dette og at toppbrettet er godt forenlig med C-diplo som poengsystem, gjør at jeg helt klar vil foretrekke å beholde toppbrettet.

[NM-finalen 04]

Arkiv
Vis artikkelforsiden.
Google
diplomacy.no

En STOR takk til: DataGuard