Nyheter

Forbrukslån er et lån som ofte kobles til forbruk. Lånet kan gis til en forbruker, det vil si en som kjøper en vare som ikke er en stor investering. Forbrukslån er ofte definisjonen på penger som man forbruker. Forbruker i denne sammenheng er penger som går til en ting eller opplevelse som man «forbruker». Det betyr at man ikke får noe igjen av tingen hvis man vil selge den etterpå. Reise, ferie, Tv, og selskap som bryllup, konfirmasjon er også innenfor forbrukeropplevelser og forbruk.

Forbrukslån har tradisjonelt vært gitt som gjeldsbrevlån

Gjeldsbrev styres av en egen lov og er derfor lettere å inndrive gjennom rettssystemet ved mislighold.

Den tradisjonelle måten å søke på lån på var at du gikk i banken hvor du måtte søke om lånet. Når lånet var innvilget gikk du igjen til banken og aksepterte lånet. Når lånet på denne måten var akseptert fikk du ikke pengene før banken hadde etablert sikkerhet i form av pant i bil, hus eller annen eiendel som er registrert i et offentlig register i Norge. En annen form for sikkerhet kan være kausjon som betyr at man får en annen person, gjerne en venn, foreldre eller arbeidsgiver til å garantere for lånet. Dette er en dårligere sikkerhet men ofte brukt av bankene da banken føler at de har en sikkerhet, selv om de ikke har lyst til å kjøre en prosess for å inndrive den slags sikkerhet.

Vi anbefaler deg å bruke Loans.no for å søke billig forbrukslån.

Les mer på loans