NORGESMESTERSKAPET I DIPLOMACY 1994
Arcon X, Universitet på Blindern, Oslo
24 - 26 juni, 1994

I år ble det arrangert 13 bord i Diplomacykvalifiseringen. Totalt var det 
71 deltagere med, og det er ny rekord. I år var det til og med 3 svenske 
deltagere i turneringen. En av dem nådde helt frem til finalen. Ellers var 
det kun 4 backstabbere med i finalen (+ 2 fremtidige backstabbere).

To "tvilsomme" Backstabbere hadde kvalifisert seg til finalen., men møtte 
ikke opp. Georg Børresen forsov seg, mens Jon Sagberg ikke gadd å møte 
opp og dro hjem istedet. Synd for Georg Børresen at han ikke nådde frem 
i tide. Men Jon Sagberg har ingen unnskyldning. Onde tunger nevnte noe 
om at hr. Sagberg hadde undersøkt startlisten til finalen og hadde funnet 
ut at det ville bli for slitsomt å vinne. Det var derfor beleilig å komme 
seg hjem istedet. JON SAGBERG: Du bør forsvare din ære!!! Vi forventer at 
du i neste nr. av The Backstabber gir en nøktern begrunnelse for hvorfor 
du ikke møtte opp.

Vinneren av finalen ble selvfølgelig en Backstabber. Denne gang hadde 
endelig Heikki Holmås fullklaff og vant en meget fortjent seier.
Heikki fortalte meg etterpå at han har slitt i over 5 år for denne 
seieren og endelig lyktes det. Gratulerer Heikki!!!!!


Arcon 10 kval 1 bord 1
Russia  Heikki Holmås		11
Turkey  Eirik Solem		 8
France  Øystein Kolsrud	 7
England Stein Hammer		 5
Italy  Per A. Sørlie		 2
Germany Valentin Backhofen	 0(1907)
Austria Frode Korslund		 0(1907)

Arcon 10 kval 1 bord 2
Germany Georg Børresen 	18
Austria Reidar Fleime		 6
Turkey  Oddbjørn Teigen	 4
Italy  Are Dahl 		 3
Russia  Gunnar Refsdal		 3
France  Anne Storebø		 0(1906)
England Mads Granquist		 0(1904)

Arcon 10 kval 1 bord 3
France  Sigurd Eskeland	16
Russia  Jon Sagberg		 8
Austria Atle M. Kjøsen		 6
Tyrkia  Halvor H. Lund		 4
Germany Tor Holm	   	 0(1907)
Italy  Peter R. Christiansen	 0(1906)
England Bjørn Berdal		 0(1903)

Arcon 10 kval 1 bord 4
France  Inge Kjøl   	13
Germany Fredrik Ørlyng 	 6
Russia  Erik Brenden		 5
Turkey  Dag Rognlien		 4
Austria Martin Osvik		 4
England Carl F. Lødding	 2
Italy  Jake Smith   	 0(1904)

Arcon 10 kval 1 bord 5
France  Tor Toyomasu		12 
Russia  Alexander Limi		 9
Turkey  Svein Brembo		 6
Italy  Karl S. Reistad	 4
Engaland Sigurd Benum		 2
Germany Marius B. Krüger	 1
Austria Jan E. Storebø		 0(1904)

Arcon 10 kval 2 bord 1
Turkey  Jon Sagberg		18
Germany Jon I. Rykkelid	 6
Russia  Espen Rusten		 5
France  Gaute Storsve		 4
England Nils O. Refsdal	 1
Austria Nils P. Wien		 0(1906)
Italy  Tomas Finnøy		 0(1905)

Arcon 10 kval 2 bord 2
Italy  Heikki Holmås		18
France  Fredrik Ørlyng		 8
Germany Georg S. Børresen	 5
England Frode Korslund		 2
Russia  Valentin Backofen	 1
Turkey  Eirik Solem		 0(1907)
Austria Matthias Jerrwig	 0(1905)

Arcon 10 kval 2 bord 3
England Per Dannegärde		14
Turkey  Gorm Eriksen		 7
France  Erik Brenden		 6
Italy  Per J. Lysberg		 4
Austria Edvard Christiansen	 2
Russia  Erik Qvam		 1
Germany Lars Skulstad		 0

Arcon 10 kval 2 bord 4
Turkey  Hans P. Secker		11
England Per A. Sørlie		 9
France  Carl F. Lødding	 8
Russia  Jan F. Øyen		12
Austria Daniel Megitt		 2
Germany Atle M. Kjøsen		 1
Turkey  Markus B. Krüger	 0(1905)

Arcon 10 kval 2 bord 5
Russia  Kyrre Låberg		11
Turkey  Thomas V. Johansen	 8
Italy  Christian Faye Ree	 6
Germany Arnt O. Foseide	 4
England Trygve Jørgensen	 3
France  Tom Chr. Holm Adamsen	 2
Austria Yngve Hansen		 0(1903)

Arcon 10 kval 3 bord 1
Russia  Per A. Sørlie		18
Italy  Arnt O. Foseide	 7
England Thomas Johansen	 5
France  Torgeir Hagen		 2
Turkey  Martin Vetlesen	 2
Germany Eivind Vetlesen	 0(1906)
Austria Andre Granå		 0(1906)

Arcon 10 kval 3 bord 2
Turkey  Atle M. Kjøsen		 9
France  Frode Korslund		 8
Russia  Rune Finnby		 7
England Trond Haukvik		 5
Italy  Halvor Feragen		 3
Austria Kjersti Løken		 3
Germany Stein Hammer		 0(1906)

Arcon 10 kval 3 bord 3
England Sigurd Eskeland	15
Italy  Knut Pist		 9
Russia  Espen Brisner		 4
Austria Ina Faye Lund		 4
Turkey  Jan F. Øyen		 2
France  Lars Skulstad		 0(1906)
Turkey  Erik Myrvold		 0(1905)

Arcon 10 FINALE    		1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909
Austria Fredrik Ørlyng		 5	 5	 3	 2	 2	 2	 1	 0	 0
England Per A. Sørlie		 5	 5	 5	 6	 4	 4	 4	 4	 2
France	 Atle M. Kjøsen		 5	 5	 6	 5	 4	 5	 5	 5	 5
Germany Inge Kjøl		 5	 6	 5	 5	 6	 6	 7	 7	 7
Italy  Sigurd Eskeland	 4	 6	 6	 5	 6	 6	 7	 6	 6
Russia  Per Dannegärde		 5	 4	 5	 6	 7	 6	 4	 3	 4
Turkey  Heikki Holmås		 4	 3	 4	 5	 5	 5	 6	 9	10


Ut fra resultatene kan følgende statistikk utregnes:

Land:	Rank:	Snitt	Snitt	%	%	Max	Navn:
		plass	sentre	elim	vinn	sentre	
Austria	 7	5.4	1.9	50	 0	 6	Atle M. Kjøsen
England	 4	4.3	4.6	14	14	15	Sigurd Eskeland
France	 3	3.3	6.5	14	21	16	Sigurd Eskeland
Germany	 6	4.8	3.4	42	 7	18	Georg Børresen
Italy	 5	4.4	4.4	29	 7	18	Heikki Holmås
Russia	 2	3.1	6.4	 0	21	18	Per Arild Sørlie
Turkey	 1	2.9	6.6	 7	29	18	Jon Sagberg

Resultatet i år var meget bra, men ikke på langt nær så bra som ifjor.
Grunnen til dette er antagelig at mange gode Backstabbere ikke deltok i år 
(Anders Færden, Lars Roger Moe, Tore Godager, Anders Schrøder, Trond Botnen,
Sveinung Svea??). La oss håpe at til neste år bør flere av eliten være
med i Norgesmesterskapet.

På den annen side var det flere gode spillere utenfor Backstabbermiljøet 
med i år enn ifjor, slik at total kvalitet på årets turnering ikke var 
særlig dårligere enn ifjor. Vi har dessuten klart å rekruttere flere av 
disse gode spillerne til Backstabbermiljøet. Dette bør kunne gi nye 
impulser i et kanskje "stivnet" Backstabbermiljø. Inge Kjøl for eksempel 
er lei av å møte de samme gamle ringrevene i hvert postspill han melder 
seg på til i The Backstabber. Han ønsker nye motstandere som han ikke 
kjenner spillestilen til. Nyrekruttering er svært viktig for The 
Backstabbers videre eksistens.

Rapport av Borger Borgersen
(The Backstabber Nr. 30, August 1994)