Referat fra 3. styremøte - NDF

  Sted:      Styremøtet ble avhold i Yahoo-gruppen NDF Styre.
  Dato:      21.03-05.04, 2003.
  Tilstede: Frank Johansen, Erlend Janbu og Daniel Hirsch.

 1. Åpning av møtet
  Dette var første gang vi avholdt møtet i en Yahoo-gruppe. Petter Olsen var også "tilstede", men han deltok ikke på møtet.

 2. Dagsorden
  Ingen anmerkninger til innkalling og dagsorden.
 3. NM i Diplomacy 2003
  Det var forslag om å gi NM offisiell status og om å tildele et budsjett på kr. 500,-:
  Vedtak: Å gi turneringen under Arcon 19 offisiell status som NM i Diplomacy 2003.
  Vedtak: Å tildele NM et budsjett på NOK 500,- som i første rekke skal brukes til å betale Arconkontingent for utenlandske deltagere.

 4. Innkalling til Årsmøte.
  Det var forslag om å avholde Årsmøtet i en Yahoo-gruppe fra 10. april. Det ble foreslått å innkalle alle som hadde betalt inn kontingent minst en siden gjenopprettelsen av NDF.
  Vedtak: Å kalle inn til årsmøte som skal begynne 10. april.
  Vedtak: Å innkalle, som offisielle medlemmer, de som har betalt kontingent minst 1 gang siden NDF ble gjenopprettet i februar 2000.
  Vedtak: Å avholde møtet i en egen yahoo-gruppe som blir opprettet for dette formålet.

 5. Forslag til nytt styre.
  Vedtak: Å innstiller følgende styre til Årsmøtet: Frank Johansen, Daniel Hirsch, Erlend Janbu, Håvard Njå, Karl G. Øhrn og Lars R. Hirsch.

 6. Regnskap, budsjett og kontingent for 2003:
  Vedtak: Å godkjenne regnskapet og legge det frem for årsmøtet.
  Vedtak: Å sette opp et balansert budsjett på NOK 1.500,- som legges frem for årsmøtet.
  Vedtak: Å foreslå årsmøtet å sette kontingent til NOK 20,- for de under 26 år og NOK 100,- for de over 26.
 7. Styrets årsrapport
  Vedtak: Å godkjenne årsrapporten og legge den frem for årsmøtet.

 8. Styrets forslag til årsmøtet:
  Vedtak: Å utnevne Inge Kjøl til æresmedlem av NDF.
  Vedtak: Å melde NDF inn i Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser.
  Vedtak: Å melde NDF inn i Diplomatic Corps.
  Vedtak: Å innføre ungdomskontingent for de under 26.

 9. Endring av statuttene:
  Det var flere forslag til endringer. Etter noe diskusjon og avklaring ble det vedtatt å stemme over forslagene samlet:
  1) Forslag om å skyte inn en paragraf etter III.1. Den nye III.2 vil lyde: "Medlemskap forutsetter innbetaling av kontingent." De neste underpunktene i denne paragrafen vil så bli 3-5.
  2) Foreslag om å stryke første del av III.5 (nåværende III.4). Dette punktet vil nå starte slik: Spesille sammenslutninger...
  3) IV.1. Foreslag om å endre generalsekretær og førstesekretær til henholdsvis leder og nestleder.
  4) IV.2. Foreslag om at årsmøte holdes ANNET hvert år.
  5) IV.3 Forslag om at fristen for innkalling settes til 2 uker før årsmøtet og fristen for å levere inn forslag til 1 uke.
  Vedtak: Å foreslå endringer av stattuttene i henhold til lederens innlegg.

 10. Eventuellt
  Under møtet mottok NDF en e-post fra David Normann med forespørsel om NDF ønsker å utnevne et medlem til WDC-komitteen som organiserer WDC og som har ansvaret for WDC-charteret.
  Vedtak: Å foreslå Frank Johansen som NDFs representant på WDC-komitteen.

 11. Heving av møtet
  Møtet ble hevet 5. april, 2003.


Signert av Generalsekretæren:[sign. Frank Johansen]


For ytterligere informasjon, kontakt oss på ndf@diplomacy.no.

[Forside] [Velkommen] [Nyheter] [Medlemskap?] [Ressurser] [FtF] [Admin]

ndf@diplomacy.no