Forsiden

FtF (face to face) i Norge: 

NB! Denne seksjonen er avhengig av at spillere landet rundt, sender inn informajon og oppdateringer. Foreløpig er kun noen få fylker ført opp med fylkesvis informasjon. Før deg opp som FtF-kontakt i ditt fylke! (Kartet er klikkbart.)

Internasjonalt:
FtF-kalender

Nasjonalt:
FtF-ranking [okt 2004]
Turneringsresultater
Kark's Cup
Spillfestivaler [lenke]
Spillklubber
Spillbutikker

Fylkesvis:
Svalbard
Finnmark
Troms
Nordland
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Hordaland
Rogaland
Vest-Agder
Øst-Agder
Telemark
Vestfold
Buskerud
Oppland
Hedmark
Akershus
Oslo
Østfold
norgeskart
Svalbard Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Buskerud Oslo Vestfold Østfold Akershus Oppland Hedmark area shape

For ytterligere informasjon, kontakt oss på ndf@diplomacy.no.

[Forside] [Velkommen] [Nyheter] [Medlemskap?] [Ressurser] [FtF] [Admin]

 

Forsidenndf@diplomacy.no