Norgesrankingen pr. 1. januar, 2005.

Denne gangen oppdaterer vi bare selve rankinglisten uten kommentar til enkeltspill. Grunnen til dette er at floc.net ikke er oppdatert og da blir det for mye jobb å sjekke spillresultater. Simen Fure Jørgensen holder på førsteplassen tiltross for at han har mistet 29 poeng på 4 nye spill siden ifjor. Gaute Strokkenes er ny på listen etter at 2 registreringer i databasen har blitt slått sammen. Som alltid er det en del endringer i poengsummene selv om den rankerte ikke har spilt flere spill. Dette er pga av at gamle spill har blitt lagt til databasen eller spill har blitt "flagget" med en annen kode (pga av endrede kriterier/regler). De som har mistet mange poeng pga av dette har en * ved siden av poengsummen, men ikke ved antall spill.

JDPR:   Norwegian tally
2005 +/- 2004 Navn poeng # spill
01 01 Simen Fure JHrgensen *1540 *15
02 02 Bjørn Tore Sund 1355 27
03 03 Lars Ruben Hirsch 1328 8
04 04 Frank Johansen *1263 *15
05 07 Håvard Njå 1221 24
06 -- Gaute Strokkenes *1219 *7
07 06 Asbjørn Myklebust *1195 11
08 05 Erlend Høvde *1189 23
09 10 Ronny Eftevåg *1122 12
10 09 Knut E. Brennhaug *1116 30
11 08 Leif Kjetil Tviberg *1112 *13
12 12 Anund Rannestad 1083 20
13 13 Fredrik Ørlyng 1064 25
14 11 Erlend Janbu *1050 *31
15 14 Ulf O. Larsen 1019 7
16 15 Per T. Roeine 997 11
17 18 Geir Pettersen *982 *14
18 16 Jon Bagge 980 19
19 19 Erik Nilsen Haga 970 16
20 17 Sverre Haga *949 *25
21 24 Jan ge Eriksen *939 *18
21 20 Rune Gabrielsen *939 *9
23 21 John-Einar Jakobsen *924 *13
24 22 Odd M. Aakervik 906 9
25 26 Gert J. Gabrielsen *875 *43
25 23 Thomas Romstad *875 9
27 23 Magnus Y. Alvestad 855 11
28 27 Espen F. Koren 811 8
Endringer siden forrige gang er merket med *.
[NB: Vi har en liste med ca. 120 nordmenn som er registrert i judge-systemet. Disse er hentet ut fra JDPR (Judge Diplomacy Player Ratings) databasen ved å søke på e-postadresser som ender med ".no". Databasen innholder over ti tusen navn så vi kan ikke fange opp nordmenn med annet toppdomene enn ".no". Gi oss et tips, hvis du vet om noen som ikke er inkludert (nordmenn i utlandet, .org, .net, .com, osv). Følg denne linken til JDPR...]

For egne sHk, prHv Alain Tesios sHkeverktHy p5: floc.net

For ytterligere informasjon, kontakt oss på ndf@diplomacy.no

[Forside] [Velkommen] [Nyheter] [Medlemskap?] [Ressurser] [FtF] [Admin]

ndf@diplomacy.no